tel.: 033/ 5536 414     e-mail : stasys@stasys.sk

Úvod STASYS, spol. s.r.o.

Spoločnosť STASYS, spol. s r.o. bola založená v roku 2004. Hlavným zameraním je vypracovávanie posudkov z oblasti stavebnej fyziky, energetická certifikácia budov, termovízia a projektové činnosti, predaj výpočtovej techniky a softvéru.

Kvalita výstupov našej práce sa opiera o dlhoročné skúsenosti a odbornosť našich pracovníkov v oblasti stavebnej fyziky.

Naše služby

  • energetická certifikácia budov
  • termovízia
  • tepelnotechnický posudok
  • svetelnotechnický posudok
  • hlukové výpočty
  • projekty zateplenia budov
  • rozpočet stavby
  • projekt rodinných domov a iných stavieb
  • poradenstvo v stavebníctve
  • predaj HW a SW