tel.: 033/ 5536 414     e-mail : stasys@stasys.sk

Projekt rodinného domu

Ponúkame vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre rodinné domy a iné stavby pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt. Projekty sú vypracované v súlade so stavebným zákonom a súčasnými Slovenskými technickými normami.

Projekty obsahujú:

  • § Architektonicko – stavebné riešenie
  • § Projekt statiky
  • § Projekt zdravotechniky
  • § Projekt vykurovania
  • § Tepelnotechnické výpočty
  • § Prípadne iné potrebné profesie – požiarna ochrana, elektroinštalácie, rozpočet stavby

Pri návrhu rodinného domu berieme do úvahy Vaše požiadavky, predstavy, tiež aj Vaše návrhy a Váš životný štýl. Počas rokovaní Vám predložíme naše skúsenosti a upozornenia s cieľom dosiahnuť Vašu spokojnosť a kvalitný a funkčný projekt Vášho rodinného domu.