Energetická certifikácia

stasys.sk - Svetlo, teplo, akustika systémovo.

Energetická náročnosť má zásadný vplyv na prevádzkové náklady budovy z pohľadu zabezpečenia požadovaného vnútorného prostredia.

Primárnym dôvodom prečo najnižšiu energetickú náročnosť budov je minimalizácia negatívnych enviromentálnych dopadov vznikajúcich pri výrobe a užívaní potrebnej energie pre prevádzku budovy.

Energetická certifikácia budov je povinná pri

 • Dokončení novej budovy
 • Významnej obnove existujúcej budovy
 • Predaji budovy
 • Prenájme budovy

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy A až G podľa potreby energie. Pri energetickej certifikácii sa počíta so skutočnými rozmermi budovy a materiálmi zabudovanými do budovy.

Nevyhnutnou súčasťou certifikácie je obhliadka budovy, zistenie rozdielov medzi projektovou dokumentáciou stavby a zrealizovanou stavbou a vytvorenie fotodokumnetácie certifikovaného objektu.Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát budovy.

Energetický certifikát obsahuje :

 • Samotný energetický certifikát budovy
 • Energetický štítok budovy
 • Správu k energetickému certifikátu – rozsah cca. 25 strán, podľa zložitosti stavby

Energetický certifikát predstavuje komplexný výpočet viacerých parametrov, ktoré majú vplyv na spotrebu energie v budove.

Pri výpočte tepelných strát a ziskov berieme do úvahy nasledovné parametre:

 • Vykurovanie
 • Príprava teplej vody
 • Nútené vetranie a chladenie
 • Osvetlenie

Podklady pre vypracovanie energetického certifikátu:

 • Obhliadka budovy
 • Projektová dokumentácia budovy – nie je nevyhnutná
 • Geometrický plán – nie je nevyhnutný

Cena energetického certifikátu je závislá od množstva konštrukcií budovy, zložitosti a členitosti budovy, podkladov poskytnutých na vypracovanie energetického certifikátu a technologického vybavenia budovy. Presná cena sa určí na základe obhliadky budovy.

Pre vytvorenie predbežnej cenovej ponuky nás kontaktujte.