Termovízia

stasys.sk - Svetlo, teplo, akustika systémovo.

Termovízne meranie na preverenie tepelných únikov, zahrevanie materiálov a podobne je možné využívať v priebehu celého roka.

Termovízne meranie je nedeštrukčná metóda na odkrytie tepelnotechnicky slabých miest rôznych objektov. Dôležitým faktorom pre vykonanie termovízneho merania je dostatočný tepelný rozdiel teploty vzduchu v interiéri a exteriéri, preto sa termovízne merania budov vykonávajú prevažne v zime.

Termovízne meranie v energetike, priemysle a elektrotechnike na preverenie tepelných únikov, zahrevanie materiálov a podobne je možné využívať v priebehu celého roka.

Využite termovízneho snímkovania je v:

 • stavebníctve,
 • priemysle,
 • energetike,
 • elektrotechnike.

Termovízia v oblasti stavebníctva napríklad odhalí:

 • problémové miesta,
 • systémové poruchy,
 • nedokonalosť stavebných prác,
 • chýbajúce izolácie,
 • skryté zatekanie,
 • tepelné mosty.

Zákazníkom ponúkame výstup z termovízneho snímkovania v troch úrovniach:

 • termovízne snímky,
 • termovízne snímky spracované v protokole,
 • detailné hodnotenie a popis problémových miest snímaných termovíziou.