Svetlo, teplo, akustika

systémovo.

Svetlo, teplo, akustika systémovo.

Posudky z oblasti stavebnej fyziky – svetlo, teplo, akustika. Kvalita výstupov našej práce sa opiera o dlhoročné skúsenosti a odbornosť našich pracovníkov.

Novinky

Máme novú webovú stránku

Spustili sme novú webovú stránku na adrese stasys.sk